26 Haziran 2015 Cuma

Tasarım Desenleri


  


Tasarım desenleri nesne tabanlı dillerde (C#, Python, PHP, JAVA vb) uygulama geliştirilirken karşılaşılan sorunlara çözümler getiren kalıplardır. 

  Tasarım desenleri çalışan kod veya algoritma değildir. Sınıfların iyi bir şekilde nasıl olacağını belirten yöntemlerdir. Uygulamaların geliştirilebilirliğini (esnekliğini) ve kalitesini arttır, geliştirme süresini azaltır ve kodların anlaşılabilirliliğini sağlarlar.


  Tasarım desenleri 3 ana gruba ayrılır. 


( % Kullanım Oranları)

   Creatinal Patterns (Kurucu Desenler)

 • Abstract Factory  (%95)
 • Builder (%40)
 • Factory Method (%95)
 • Prototype (%60)
 • Singleton  (%80)

 Structural Patterns (Yapısal Desenler)  

 • Adapter   (%80)
 • Bridge (%60)
 • Composite  (%80)
 • Decorator  (%60)
 • Facade (%95)
 • Flyweight (%15)
 • Proxy (%80)

Behavioral Patterns (Davranışsal Desenler)

 • Chain of Responsibility  (%40)
 • Command   (%80)
 • Interpreter   (%15)
 • Iterator   (%95)
 • Mediator  (%40)
 • Memento   (%15)
 • Observer   (%95)
 • State   (%60)
 • Strategy   (%80)
 • Template Method   (%60)
 • Visitor   (%15)



Hiç yorum yok:

Yorum Gönder