26 Haziran 2015 Cuma

Çok Katmanlı Mimari

N-tier Pattern


Katmanlı mimari 3 ana katmandan oluşmaktadır. Bunlar: Veri Katmanı (Data Layer), İş Katmanı (Business Process Layer) ve Sunum Katmanı (Presentation Layer) olarak sıralanabilir.
  • Çok katmanlı mimaride en alt katman verinin veritabanından çekilmesi ve gelen verinin veritabanına eklenmesi işleminin yapıldığı veri katmanıdır (Data Layer). Veri katmanı ile veritabanında hazırda bulunan veriler uygulamaya çekilir. Aynı şekilde uygulama ortamına kullanıcı bazlı girilen verilerin de hazırda bulunan veritabanına kaydedilmesi işleminde de veri katmanına ihtiyaç duyulur.
  • Oluşturulan uygulamaya veri katmanı vasıtasıyla çekilen veriler direkt olarak entegre edilemez. Çünkü veri katmanıyla sadece veriler uygulama ortamına çekilmiştir fakat üstünde yapılacak olan işlemler hala belli değildir. Bunun için çekilmiş olan verilerin yapılan uygulamaya uyarlama işlemi yerine getirilmelidir. Bu da iş katmanı (Business Layer) ile sağlanmaktadır. İş katmanı ile oluşturulan programa uyarlanmış veriler artık hazır hale gelmiştir.
  • En son olarak ise uygulamanın kullanıcı ile etkileşimi olan arayüzün yapılandırıldığı sunum katmanı (Presentation Layer) gelmektedir. Sunum katmanı ile iş katmanında hazır hale getirdiğimiz verilerin artık kullanıcıya gidecek olan görünümü belirlenir ve artık oluşturduğumuz uygulama tamamen bitmiştir. Sunum katmanına ek olarak ihtiyaçlara göre servis katmanı da eklenebilir.

Örnek .Net Katmanlı Mimari


  Yukarıda anlatıldığı gibi çok katmanlı mimari etkileşimli bir şekilde uygulanmaktadır. Önce veri katmanı (Data Layer) ile veriler veritabanından çekilir, iş katmanı (Business Layer) ile bu verilerin uygunluğu sağlanır ve sunum katmanı (Presentation Layer) ile bir arayüz oluşturulup kullanıcıya veriler gösterilir. Bu işlem tam tersi yönde de yapılabilir, yani kullanıcı arayüz vasıtasıyla veri girişi yapar (Sunum katmanı) , Sunum katmanı servis katmanı ile dodurulabilir, girilen veri veritabanına uyguna hale getirilir (İş katmanı) ve son olarak veri tabanına aktarılır (Veri katmanı). Anlaşılacağı üzere çok katmanlı mimari etkileşimli bir şekilde uygulanmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder