4 Eylül 2015 Cuma

Ultrasonic Mesafe Ölçümü - Arduino

  
   Merhaba , Arduino ile yapabileceklerimizin aslında sınırı yok. Bunlara örnek olarak basit bir mesafe olcum örneği yapalım. Bu örnekte Arduino Nano ve  HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü kullanılmıştır.Serial Monitör Çıktısı.23 Temmuz 2015 Perşembe

Kod KalitesiBu yazımda kod kalitesini oluşturan olgulardan kısaca bahsedeceğim.

Bildiğiniz üzere günümüzde bir çok yazılım dili ve bu dillleri kullanarak ortaya çıkarılan farklı uygulamalar bulunmaktadır. Yazılımcılar kodlama aşamasında kendilerine özgü kod yapıları , alagoritmalar ve döngüler kullanabilirler.

Yazılımcılar kodu yazarken uyguladığı standartlar ve izlediği düzen kod kalitesini oluşturur.

Kod kalitesi geliştiricinin yazdığı kodun, uzun vadede ne kadar faydalı ve bakım kolaylığınına sahip olduğunu ölçülebilmesine verilen isimdir.

Kod Kalitesinin Ölçümlenebilmesinde kullanılan 3 ana yapı bulunmaktadır.

 • Code Review
 • Code Metrics
 • Unit Test

Code Review

Bu aşamada değerlendirilmesi gereken asıl konu yazılan kodun belli prensiplere ve disiplinlerle olan uygunluğudur.

Code Review Check List:
 • Standartlar kontrol edilmeli
 • gereksiz Name space kullanımı
 • Duplicate kodlar
 • Parametrelerde null kontrolü
 • Try catch kullanımı
 • Const ve Static kullanımı
 • Global variable kullanılmamalı
 • Log ve Error control
 • Uzun döngüler
 • Access Modifiers 
 • Method uzunlukları
 • Design patternler 

 

Code Metrics 

Bu aşamada hedeflenen ise standartlaşmış metrik değerleri ile yazılan kodun , sınıf , method , uzunluk ve bağımlılık gibi konularda rakamsal sonuçlarıdır.

Code Metrics Check List:
 • Code coverage
 • Cohesion
 • Coupling
 • Cyclomatic Complexity
 • Cyclomatic Density 
 • response for class RFC 
 • Weight method for class WMC 
 • Class Hierarchy Level 
 • SIX Number of Method  

 

Unit Test 

Birim, bir bilgisayar uygulamasında test edilebilecek en küçük bölümdür. Unit test, yazılımda en temel test çeşitidir. Yazılan fonksiyonların çalışıp çalışmadığının testlerini yapmak için kullanılır. Bu testler kod içerisinde bulunan her birim için uygulanmalı ve çalışan kodun güvenirliliğinin iknası sağlanmalıdır.

 

21 Temmuz 2015 Salı

Gridview ile menü oluşturma - Android Studio
Merhaba, bu yazımda kısaca Gridview kullnalarak menü oluşturmadan bahsedeceğim. Bu genelde yoğun olarak kullandığım kolay bir metoddur.

  İlk yapmamız gereken New Project diyerek projemizi oluşturarak içine bir activity eklemektir.
Bu activity ismi örneklerde FrmAna.java şeklinde tanımlı.Ayrıca Gridview doldurma işlemi yapacak adapter için bir class tanımlamalısınız( AnaMenuGridAdapter.java ).
   Activity için oluşturulan layout'a bir adet gridview ekliyoruz( activity_frm_ana.xml ).Daha sonrada Gridview için kullanacağımız layout'u oluşturuyoruz(anaform_grid_layout.xml ).

9 Temmuz 2015 Perşembe

Common Table Expressions ve Recursive Sorgular
Merhaba, Bu yazımda sizlere kısaca Table Expressions ve Recursive Sorgulardan bahsedeceğim. Personel bilgisinin tuttulduğu tablomuz var ve bu tablodaki yönetici hiyerarşisini listelemek istiyoruz.
Cursor kullanmak doğru bir seçim olmayacaktır.

Örnek Tablomuz;Yukarıda gördüğümz şekilde Common Table Expressions tanımlayıp Recursive sorgulama yapabiliyoruz.

Sorgu sonucu;